Partners

Omwille van ecologische, logistieke en economische redenen werkt mijntaxi.be samen met enkele collega's uit de regio. Zo proberen we ervoor te zorgen dat onze auto's niet leeg rijden en dragen we ons steentje bij aan de natuur ( BIO-vervoer ).